ภายนอก / Outside

บ้าน 2 ชั้น / two – storey house

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำประปา+ไฟฟ้าพร้อม /
electricity and water supply ready

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนและบริเวณรอบๆ /
Street and around

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ขอบคุณครับๆๆ -
Thank you!!

 

 

 

 

>> กลับ / Back <<

 

 

 

 

 

©2020 - tawan3000.com